Сміла-Info

Смілянський інформаційний портал. Новини та Оголошення м. Сміла
Главное меню
Декретна відпустка ФОП: відповіді на п’ять основних запитань + рекомендації
  • Категория:
  • Рейтинг:
    0.0/0

Головне управління ДФС у Черкаській області в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право!» наводить актуальні роз’яснення для жінок – фізичних осіб – підприємців, які планують декретну відпустку.

 1) Допомога по вагітності і пологах, надана Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, не оподатковується ПДФО та військовим збором – відповідь із ЗІР, категорія 103.02

Згідно з частиною першою ст. 19 Закону України від 23 вересня 1999 року №1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи - громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.

Статтею 20 Закону №1105 встановлено види матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Зокрема, за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надається такий вид матеріального забезпечення як допомога по тимчасовій непрацездатності.

Щодо оподаткування цієї допомоги, варто знати наступне. Доходом фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий зазначеною особою виключно від здійснення підприємницької діяльності. Водночас якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, ці доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом України для платників податків – фізичних осіб (п. 177.6 ст. 177 Кодексу). Також п.п. 4 п. 292.11 ст. 292 Кодексу передбачено, що до складу доходу платника єдиного податку, визначеного ст. 292 Податкового кодексу України, не включаються, зокрема, суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відповідно до п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, зокрема, сума допомоги по вагітності та пологах, сума страхових виплат, які отримує платник податку з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законом.

Щодо військового збору, то пунктом 1.7 п.п. 16 прим.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ передбачено, що звільняються від оподаткування збором доходи, які згідно з розд. ІV Податкового кодексу України не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою).

Таким чином, дохід, отриманий фізичною особою – підприємцем, у вигляді допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором

2) Не нараховується єдиний внесок на суму допомоги по вагітності та пологах, отриману ФОП, в тому числі, підприємцями - платниками єдиного податку та особами, які провадять незалежну професійну діяльність – відповідь із ЗІР, категорія 301.04.02

Принципи збору та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, платників внеску, порядок нарахування, обчислення та сплати внеску, розмір єдиного внеску визначено Законом України від 8 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». ФОП, в тому числі, ФОП – платники єдиного податку та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, визначені платниками єдиного внеску відповідно до пп. 4 та 5 частини першої ст. 4 Закону №2464.

Водночас правове регулювання надання допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та вагітністю та пологами здійснюється відповідно до норм Закону №1105. Оскільки ФОП - платники єдиного податку визначають для себе базу нарахування ЄСВ самостійно, для ФОП на загальній системі оподаткування та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, базою нарахування ЄВ є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а зазначені виплати не є доходом (прибутком), отриманим від такої діяльності, то обов’язок нараховувати і сплачувати ЄВ з сум допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та по вагітності та пологах для таких осіб чинним законодавством не передбачений.

3) Довідку про суму сплаченого ЄСВ для отримання допомоги по вагітності та пологах можна безкоштовно отримати в органах ДФС – відповідь із ЗІР, категорія 301.04.02

Відповідно до п. 1 частини 1 ст. 6 Закону №2464 платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування має право безоплатно отримувати від органів ДФС та Пенсійного фонду в межах їх компетенції інформацію, необхідну для виконання обов’язків, покладених на платника згідно з Законом №2464, а також для підтвердження надходження до Пенсійного фонду сплачених платником сум єдиного внеску.

Таким чином, платник може звернутися до органу ДФС за основним місцем обліку з заявою довільної форми щодо отримання довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску.

Також згідно з п. 1 частини 1 ст. 12 прим. 1 Закону №2464 Пенсійний фонд України, відповідно до покладених на нього завдань, формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру, здійснює заходи щодо надання інформації з Державного реєстру відповідно до Закону №2464. За частиною 3 ст. 20 Закону №2464 на кожну застраховану особу заводиться персональна облікова картка.

При цьому, пунктом 4 частини 1 ст. 14 прим. 1 Закону №2464 визначено, що Пенсійний фонд України та його територіальні органи зобов’язані надавати безоплатно на вимогу застрахованих осіб інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру.

Отже, фізична особа – підприємець може безоплатно отримати довідку про наявність / відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску в органах ДФС, а в органах Пенсійного фонду України – довідку про інформацію, що міститься у її персональній обліковій картці в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру. Довідка видається безоплатно на підставі поданої заяви.

4) На період декретної відпустки ФОП, яка не працює та не отримує дохід (прибуток), не звільняється від сплати єдиного внеску за себе (!)

Згідно зі ст. 4 Закону 2464 платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є, зокрема, фізичні особи – підприємці (у т.ч. ті, хто обрав спрощену систему оподаткування) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність. Вказані особи сплачують єдиний внесок незалежно від того, отримували вони дохід чи ні. Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць – у 2018 році не менше за 819,06 грн. на місяць. Виключенням є фізичні особи – підприємці (у т.ч. ті, хто обрав спрощену систему оподаткування), які отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України від 9 липня 2003 року №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Отже, особа, яка обліковується в ДФС як платник єдиного внеску, зобов’язана щокварталу сплачувати єдиний внесок у розмірі не меншому ніж 819,06 грн. на місяць/не менше за 2457,18 грн. за квартал. Термін сплати внеску – до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується внесок (за 2018 рік – по строку 19 квітня, 19 липня, 19 жовтня та 18 січня 2019 року). Крім того особа, яка обліковується в ДФС як платник єдиного внеску та зобов’язана сплачувати єдиний внесок, незалежно від того, провадить діяльність чи ні, отримує дохід (прибуток) чи ні, зобов’язана формувати та подавати за себе звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування один раз на рік за формою додатка 5 Порядку № 435) із зазначенням типу форми «початкова»:

- до 10 лютого року, наступного за звітним періодом (роком) – для ФОП;
- до 1 травня року, наступного за звітним – для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

5) Листок непрацездатності – умова звільнення ФОП – платника єдиного податку першої або другої групи від сплати єдиного податку на період тимчасової втрати працездатності у зв’язку з вагітністю та пологами – відповідь із ЗІР, категорії 107.06 та 107.12

Відповідно до п.295.5 ст.295 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Згідно із п.1 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406 із змінами та доповненнями, листок непрацездатності – це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів. Таким чином, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку першої або другої групи, яка не використовує працю найманих осіб, звільняється від сплати єдиного податку на період її тимчасової втрати працездатності у зв’язку з вагітністю та пологами лише за умови підтвердження такої непрацездатності листком непрацездатності. Як визначити, скільки місяців можна не сплачувати єдиний податок за наявності листка непрацездатності – слід враховувати консультацію – відповідь на запитання ФОП першої або другої групи без найманих працівників та хвороба якої розпочалась у одному місяці та закінчилась у наступному і тривала 30 та більше календарних днів (ЗІР, категорія 107.12): «якщо лікарняний відкрито до 20 числа місяця та закритий у наступних місяцях, то такий платник звільняється від сплати єдиного податку лише за календарні місяці тимчасової непрацездатності, а за календарний місяць, в якому відповідно до листка непрацездатності хвороба закінчилась, сплачує єдиний податок відповідно до норм Податкового кодексу України».

Фізична особа – підприємець йде у декретну відпустку: три сценарії

1. На період декретної відпустки жінка – фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування без найманих працівників,

- яка не працює та не отримує дохід (прибуток) сплачуватиме (у 2018 році) ЄСВ не менше 819,06 грн. на місяць. По строку 9 лютого 2019 року ФОП слід подати Податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2018 рік та Звітність з ЄСВ;

- яка працює і отримує дохід від підприємницької діяльності сплачуватиме (у 2018 році) ПДФО з такого доходу за ставкою 18%, військовий збір за ставкою 1,5% та ЄСВ не менше 819,06 грн. на місяць. По строку 9 лютого 2019 року ФОП слід подати Податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2018 рік та Звітність з ЄСВ.

У разі, якщо така підприємець припинила діяльність, вона не сплачуватиме єдиний внесок, починаючи з місяця наступного за місяцем проведення державної реєстрації припинення господарської діяльності. Слід пам’ятати, що у разі державної реєстрації припинення господарської діяльності, ФОП зобов’язаний подати ліквідаційну декларацію про майновий стан і доходи (протягом 30 календарних днів з дня припинення підприємницької діяльності) та до дати зняття з обліку звіт з ЄСВ за останній звітний період та звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавались. Сплатити податки та єдиний внесок слід також до дати зняття з обліку за останній звітний період і повністю розрахуватись по платежах до бюджету.

2. На період декретної відпустки жінка – фізична особа – підприємець – платник єдиного податку 1 та 2 групи (без найманих працівників), яка не працює та/або яка працює і отримує дохід від підприємницької діяльності сплачуватиме (у 2018 році) ЄСВ не менше 819,06 грн. на місяць та єдиний податок за ставками, встановленими радами, у межах до 176,20 грн. на місяць (1 група) та у межах до 744,60 грн. на місяць (2 група). По строку 1 березня 2019 року ФОП слід подати Податкову декларацію платника єдиного податку за 2018 рік та по строку 9 лютого 2019 року – Звітність з ЄСВ.

Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку 1 та 2 групи (без найманих працівників), яка у період декретної відпустки не працює і не отримує доходів від підприємницької діяльності сплачуватиме інші суми податків/ не платитиме їх взагалі, якщо:

- перейде на загальну систему оподаткування і в такому разі сплачуватиме лише ЄСВ не менше 819,06 грн. на місяць (див. п. 1);
- обере 3 групу єдиного податку і в такому разі сплачуватиме лише ЄСВ не менше 819,06 грн. на місяць;
- припинить підприємницьку діяльність (див. п. 1), повністю розрахується по платежах до бюджету, подасть ліквідаційну звітність, зніметься з обліку в ДФС.

У разі, якщо така підприємець припинила діяльність, вона не сплачуватиме єдиний податок та єдиний внесок, починаючи з місяця наступного за місяцем проведення державної реєстрації припинення господарської діяльності. Слід пам’ятати, що у разі державної реєстрації припинення господарської діяльності, ФОП – платник єдиного податку зобов’язаний подати ліквідаційну декларацію платника єдиного податку та до дати зняття з обліку звіт з ЄСВ за останній звітний період та звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавались. Сплатити єдиний податок та єдиний внесок слід також до дати зняття з обліку за останній звітний період і повністю розрахуватись по платежах до бюджету.

3. На період декретної відпустки жінка – фізична особа – підприємець – платник єдиного податку 3 групи (без найманих працівників), яка не працює та/або яка працює і отримує дохід від підприємницької діяльності сплачуватиме (у 2018 році) ЄСВ не менше 819,06 грн. на місяць та єдиний податок за ставками 3% (у разі сплати ПДВ) або 5%. Податкову декларацію платника єдиного податку слід подавати щокварталу та по строку 9 лютого 2019 року ФОП слід подати Звітність з ЄСВ.

Які дії фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку 3 групи – платника ПДВ:

- якщо вона не працює і не здійснює оподатковувані операції, ПДВ не сплачується, декларація не подається;

- якщо вона провадить господарську діяльність та здійснює операції, що підлягають оподаткуванню ПДВ згідно з розділом V Податкового кодексу України, така особа зобов’язана реєструвати податкові накладні, подавати (щомісяця по строку 20 числа наступного за звітним місяця або щокварталу) декларацію з ПДВ та сплачувати цей податок.

Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку 3 групи (без найманих працівників), яка у період декретної відпустки не працює і не отримує доходів від підприємницької діяльності сплачуватиме інші суми податків / не платитиме їх взагалі, якщо:

- обере відсоткову ставку 5% заміть 3%, з анулюванням реєстрації платника ПДВ і в такому разі сплачуватиме лише ЄСВ не менше 819,06 грн. на місяць;

- перейде на загальну систему оподаткування і в такому разі сплачуватиме лише ЄСВ не менше 819,06 грн. на місяць (див. п. 1);

- припинить підприємницьку діяльність (див. п. 1), повністю розрахується по платежах до бюджету, подасть ліквідаційну звітність та зніметься з обліку в ДФС

Пропозиції для надання коментарів в рамках в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право!» можна надсилати на адресу help_payer@ukr.net

 

Читайте також

10.09.2018, 08:35
Чи має інвалід право на безоплатний проїзд, пояснив ВС
06.09.2018, 08:21
Безкоштовні ліки в лікарні: що потрібно знати
12.09.2018, 08:13
Як батькам контролювати закупівлі шкіл
11.09.2018, 08:01
Конкурентоспроможність людей з інвалідністю на ринку праці АБО Умови їх працевлаштування та обов’язки роботодавців

Популярні теми

05.12.2023, 09:29
Ще одна автівка і дрон від нас. Плюсуємо допомогу нашим військовим, щоб вони мінусували ворога.
Ніхто не наважився залишити свій коментар.
Будь-те першим, поділіться думкою з усіма.
Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]